Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avfall och återvinning

Det finns nästan inga sopor. Det mesta går att återvinna eller omvandla till energi genom förbränning.

Det mesta du slänger kan användas för att tillverka nya produkter eller för att producera el och värme. När du källsorterar gör du inte bara en värdefull insats för naturen. Det sparar pengar för alla.

Det är enkelt att sortera

När du sorterar så bidrar du till att vi kan återvinna det som slängs mycket bättre. Det finns fyra huvudspår, mycket förenklat.

Matrester komposteras

Välj mellan att egen kompost eller att vi hämtar din kompost. Hämtning är ett tillval. Du måste ansöka om att ha egen kompost.

Förpackningar, glas, burkar och tidningar går till återvinning

Du kan lämna allt själv på en återvinningsstation, det finns tio stycken i kommunen. Vill du att det hämtas var fjärde vecka hos dig väljer du ett återvinningsabonnemang.

Farligt avfall

Farliga avfall är allt som kan läcka ut gift och allt med batteri eller elsladd. Du kan lämna ditt farliga avfall på en av våra återvinningscentraler, Månsemyr eller Timmerhult eller använda din röda miljöbox som vi hämtar kostnadsfritt tre gånger om året.

Resten

Det som du inte kan sortera slänger du i den obligatoriska gröna tunnan. Det som slängs i den gröna tunnan ger energi.

Relaterad information

Två gröna tunnor

Den obligatoriska gröna tunnan

Återställ
Hjälp oss bli bättre