Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Elda utomhus

Eldning ska alltid ske med stor försiktighet. Det enda som du får eldas är rent trädgårdsavfall. Följ våra regler och tips för säker eldning.

Eldning är tillåten

Det är du alltid du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen. Förutsättningen för att du får elda är att det inte råder eldningsförbud eller att grannar besväras av röken.

Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt förändra eldens beteende. Du kan ringa Räddningschef i beredskap och kontrollera om det är eldning tillåten.

För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Eldningsförbud och brandriskprognoser

Det är Räddningschefen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i kommunen när det är för torrt i markerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör i samarbete med SMHI brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

Allemansrätten

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre