Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansökan lov

Är din ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov komplett från start kan du räkna med förkortad handläggningstid.

Fråga gärna vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov.

En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga. En ofullständigt ifylld ansökningsblankett returneras.

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att kräva in kompletterande uppgifter om det behövs för handläggningen. Vi hör av oss i så fall.

Återställ
Ansökan om bygglov
Återställ
Ansökan om förhandsbesked
Återställ
Ansökan om marklov
Återställ
Ansökan om rivningslov
Återställ
Hjälp oss bli bättre