Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Energi- och klimatplan

I energi- och klimatplanen ställer vi upp klimatmål och förslag på åtgärder för en effektivare energianvändning och omställning till förnyelsebar energi. 

Enligt planen ska vi arbeta för en övergång till en långsiktigt hållbar energiförsörjning genom att bland annat minska energiförbrukningen och användningen av fossilt bränsle.

Vi arbetar för att ta fram en ny energi- och klimatplan. Den beräknas vara klar under våren 2017.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre