Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Värmepump

Värmepumpsanläggningar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför omfattas de av särskilda regler.

Du behöver inte anmäla en luftvärmepump, men tänk på att placera den så att ljud från den inte stör dina grannar.

Anmälningsplikt

Du måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden innan du installerar en:

  • bergvärmepump
  • jordvärmepump
  • sjövärmepump

Till ansökan bifogar du en situationsplan med anläggningens placering samt närliggande vattentäkter, avloppsanordningar och värmepumpar.

Årlig läckagekontroll

Om värmepumpsutrustningen innehåller mer än 3 kilo köldmedier behöver du ordna en årlig läckagekontroll. Det rör sig vanligtvis om anläggningar till större fastigheter.

Avgift och handläggningstid

Avgifter för kommunens handläggning hittar du i Miljötaxan. Det kan ta upp till 6 veckor för kommunen att handlägga din anmälan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre