Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Livsmedel och hälsa

Som kommuninvånare och som besökare i vår kommun ska du känns dig trygg i att mat som serveras är säker att äta.

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller ett matställe bör du kontakta Sektor miljö- och bygg.

Om du har köpt en vara som är dålig, kontakta i första hand butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras så kontaktar du Sektor miljö- och bygg.

Misstänkt matförgiftning

Betydligt fler människor matförgiftas i Sverige än vad som visas i den officiella statistiken. 

Om du misstänker att du eller någon närstående blivit matförgiftad på en restaurang eller liknande är det bra om vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen får veta det så snart som möjligt för att förhindra att fler blir drabbade.

När du tar kontakt med oss vill vi gärna veta:

  • Vilken mat eller livsmedel är den misstänkta orsaken? 
  • Var köptes maten? 
  • När köptes och när åt du maten? 
  • Hur snart uppkom symtomen efter förtäringen? 
  • Vilka symtom uppkom? 
  • Hur länge varade symtomen? 
  • Hur många deltog i måltiden och hur många blev sjuka? 
  • Har läkare kontaktats?

Alla känner matglädje och mår bra av maten

Det är Livsmedelsverkets vision. Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Relaterad information

Starta och driva livsmedelsföretag

Om du yrkesmässigt ska hantera livsmedel krävs det att du registrerar din verksamhet hos Sektor miljö- och bygg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre