Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Västra Änghagen, Svanesund

Programområdet är beläget i naturområdet norr om Svanesunds centrum.

Vy över Svanesund som visar var Västra Änghagen ligger, flygbild.

Västa Änghagen.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Svanesund. Målsättningen är här att skapa ett varierat utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som skall tillgodose dagens behov och locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra en intern omflyttning.

Goda förutsättningar finns för att koppla området till centrum med ett gång- och cykelstråk via befintliga villagator. Biltrafiken föreslås ledas runt via en ny matarväg genom området.

Inom programområdet skall finnas tomter för självbyggeri såväl som delar där husföretag kan gå in och skapa områden med mer sammanhängande gestaltning.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på programsamråd och är under bearbetning

Antaget Planprogram

Planprogrammet har varit utsänt på programsamråd fram till december 2013.

Kommunfullmäktige antog planprogrammet 2017-05-11. Nästa steg är att gå ut på markanvisning som gör det möjligt för byggföretag att köpa och utveckla kommunal mark. Efter markanvisningen görs detaljplan tillsammans med det företag som vann markanvisningen.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre