Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs för att förebygga bränder. Dessutom har sotning betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

Sotningen ska enligt lagstiftning göras med bestämda tidsintervaller, så kallad sotningsfrist. Vi ansvarar även för att det genomförs en brandskyddskontroll. Detta görs för att ditt eldstad ska vara brandsäker.

Vem sotar för mig

Sotningstjänst i Väst har uppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroll för eldstäder inom Orust kommun.

Får jag sota själv?

Du kan ansöka om tillstånd att sota själv eller att någon annan sotar hos dig. Regler för egensotning finns i Sotningsföreskriften §§ 5 och 6.

Relaterad information

SotningsföreskriftPDF (pdf, 245 kB)

Undantag

  • Fastigheter inom tät äldre trähusbebyggelse, där byggnad kan påverka annan fastighet vid brandspridning. Uttalade områden finns i Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Svanvik, Käringön, Gullholmen samt norra delarna på Härmanö.

    Du kan se om ditt hus ligger inom område där du inte får sota själv på kartan längst ner på sidan.

  • Fastigheter med flerfamiljshus eller motsvarande, hotell, pensionat och liknande.  

Ansökan om egensotning

Ansökan gör du enklast genom vår blankett.

Hur ofta ska den lagstadgade sotningen genomföras

Aktuella sotningsfrister hittar du i Sotningsföreskriften.

Lagstiftning

Vi följer Myndigheten för Samhällskydd och beredskaps Författningssamling när det gäller frister för sotning.

Hur ofta ska den lagstadgade brandskyddskontrollen genomföras

Vi följer Myndigheten för Samhällskydd och beredskaps Författningssamling när det gäller frister för hur ofta brandskyddskontroll ska genomföras.

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll

Sotningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. Det samma gäller för brandskyddskontrollen.

Relaterad information

SotningstaxaPDF (pdf, 250.5 kB)

Jag har en kamin som jag inte eldar så ofta i, måste jag sota den

Ja, alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler måste sotas.

Bygga nytt eller ändra?

Du måste göra en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal och vi ska därefter utfärda ett startbesked. Om det handlar om ett nytt hus ska eldstaden finnas med i bygglovsansökan.

Sanktionsavgift vid installation utan startbesked

Påbörjar du installation utan startbesked kan en sanktionsavgift dömas ut. Innan eldstaden får tas i bruk ska sotare besiktiga den och skicka ett besiktningsprotokoll till kommunen.

Anmäl osotad eldstad

Om du har en eldstad som inte blivit sotad kan du anmäla detta för att få den sotad.


Uppgiftslämnare

Personuppgiftslagen (PuL)
Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enhetlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning eller nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser en gång om året.
Återställ
Hjälp oss bli bättre