Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

Vår kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Du avgör med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Relaterad information

 • Kungörelse remiss Regional infrastrukturplan


  Publicerat 2017-08-16
  Remissen gäller Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 - 2029 och är från Västra Götalands regionen. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget.
  Kungörelse remiss Regional infrastrukturplan
 • Ställ frågor om budgetförslag 2018


  Publicerat 2017-08-08
  På kommunfullmäktiges sammanträde i augusti ska budget för 2018 antas. Då finns som vanligt möjlighet för dig att ställa frågor om budgeten.

  Ställ frågor om budgetförslag 2018
 • Förslag till Budget 2018 med plan 2019-2020


  Publicerat 2017-08-08
  Den politiska majoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2018 med plan för 2019 och 2020 som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 21 juni. En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras utifrån ett antal antaganden.
  Förslag till Budget 2018 med plan 2019-2020
 • Medborgardialog som pilotprojekt


  Publicerat 2017-07-03
  Nu startar vi ett pilotprojekt med medborgardialog som handlar om utveckling av Henåns och Svanesunds centrum.
  Medborgardialog som pilotprojekt
 • Projekt ska göra Orust mer hållbart


  Publicerat 2017-06-21
  Orust ska bli klimatsmart och mer självförsörjande av energi. Detta arbete får nu en extra skjuts genom ett Interreg Sverige-Norge projekt tillsammans med norska Hvaler kommune, som också är en ö-kommun.
  Projekt ska göra Orust mer hållbart

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, ställa en fråga under Träffpunkt Orust, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi kommer att börja med webbsändningar av kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Kommunen är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Inriktning

Vi arbetar med att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet. Viktiga områden är bland annat folkhälsa , samhällsplanering, tillväxt, infrastrukturprojekt och byggande.

Återställ
Hjälp oss bli bättre