Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

Vår kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Du avgör med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Relaterad information

 • Välfärdsredovisning 2016


  Publicerat 2017-04-17
  Folkhälsorådet har tagit fram en välfärdsredovisning för att beskriva hälsoläget i kommunen.
  Välfärdsredovisning 2016
 • En budget i balans


  Publicerat 2017-03-22
  På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområde Omsorgs kostnader gjorts. Anledningen är det stora underskott Omsorg gjorde 2016.
  En budget i balans
 • Ekonomiskt överskott 2016


  Publicerat 2017-03-22
  Kommunens resultat blev ett plus på 6,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var dock plus 11,5 miljoner vilket innebär en avvikelsen mot budget på minus 5 miljoner.
  Ekonomiskt överskott 2016
 • Arbetet med Ett enat Bohuslän fortsätter


  Publicerat 2017-03-20
  Den 10 mars träffades alla Bohusläns kommuner, i samarbetet Ett enat Bohuslän, för att ta nästa steg för besöksnäringens utveckling.
  Arbetet med Ett enat Bohuslän fortsätter
 • Varmt välkommen önskar vi alla nya Orustbor


  Publicerat 2017-02-27
  Vid årsskiftet 2016-2017 var vi 15 093 personer. Vi har ökat med 83 personer sedan årskiftet 2015-2016.
  Varmt välkommen önskar vi alla nya Orustbor

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, ställa en fråga under Träffpunkt Orust, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi kommer att börja med webbsändningar av kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Mandatfördelning 2014-2018

Parti

Mandat

Webbsida

Socialdemokraterna

10

Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Moderata samlingspartiet

7

Moderata samlingspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkviljan på Orust

2

Folkviljan på Orustlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liberalerna

5

Liberalernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centerpartiet

5

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöpartiet

4

Miljöpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänsterpartiet

2

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristdemokraterna

1

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Orustpartiet

1

Orustpartiet

Sverigedemokraterna

4

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Kommunen är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Inriktning

Vi arbetar med att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet. Viktiga områden är bland annat folkhälsa , samhällsplanering, tillväxt, infrastrukturprojekt och byggande.

Återställ
Hjälp oss bli bättre