Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

Vår kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Du avgör med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Relaterad information

 • Kommunfullmäktige sammanträder


  Publicerat 2017-12-08
  Torsdag den 14 december sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.
  Kommunfullmäktige sammanträder
 • Positiv budgetprognos 


  Publicerat 2017-11-20
  Den senaste ekonomiska prognosen för helåret 2017 visar på ett positivt resultat på 44,1 miljoner kronor vilket är 11,7 miljoner bättre än vad som budgeterats.
  Positiv budgetprognos 
 • Samverkan stärker besöksnäringen i fyra bohuslänska kommuner


  Publicerat 2017-11-01
  Kommunerna Tjörn, Stenungsund, Orust och Kungälv har i samverkan handlat upp turismtjänster. Tisdagen den 31 oktober träffades kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun för att signera avtalet.
  Samverkan stärker besöksnäringen i fyra bohuslänska kommuner
 • Tillfällig entré till kommunhuset


  Publicerat 2017-09-28
  Den 2 oktober stänger vi vår huvudentré till kommunhuset för ombyggnad och öppnar en tillfällig entré närmare rondellen.

  Tillfällig entré till kommunhuset
 • Sänkt helårsprognos, men fortsatt positiv avvikelse mot budget i delårsrapporten


  Publicerat 2017-09-26
  I vår delårsrapport från den sista augusti, görs bedömningen att helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget med +1,7 miljoner kronor. Det är en försämring med 6,3 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen.
  Sänkt helårsprognos, men fortsatt positiv avvikelse mot budget i delårsrapporten

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, ställa en fråga under Träffpunkt Orust, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi kommer att börja med webbsändningar av kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Kommunen är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Inriktning

Vi arbetar med att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet. Viktiga områden är bland annat folkhälsa , samhällsplanering, tillväxt, infrastrukturprojekt och byggande.

Återställ
Hjälp oss bli bättre