Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Beslut, insyn och rättsäkerhet

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. De flesta av kommunstyrelsens sammanträden och delar av miljö- och byggnadsnämndens är också öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Beslut

Kommuner fattar dagligen beslut som påverkar dig. Är du missnöjd med ett beslut som rör dig? Du kan framför dina klagomål till den nämnd det gäller.

Påverka

Genom att du röstar i kommunalvalet så väljer du politikerna som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg.

Mellan valen kan du påverka kommunen på flera andra sätt. Du kan vända dig till den du har röstat på för att diskutera din fråga. Du kan även ge medborgarförslag, skicka in din synpunkter, klagomål, beröm och frågor via vår e-kundtjänst eller ställa din fråga på Träffpunkt Orust.

Kommunfullmäktige har allmänhetens frågestund två gånger per år. Det är dels när budgeten antas på hösten och dels när årsredovisningen antas på våren.

Anslagstavla

Protokoll och andra tillkännagivanden anslås på kommunens officiella anslagstavla som finns i kommunhusets entré.

Återställ
Hjälp oss bli bättre