Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Jämför service, kvalitet och utveckling

Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra vår service och tjänster.

Dina synpunkter är ett led i vårt utvecklingsarbete. Fel kan förhoppningsvis rättas till och kvalitetsbrister förebyggas.

Relaterad information

Framför dina synpunkter, klagomål, beröm, frågor eller gör en felanmälan.

Synpunkter och klagomål

Samarbete för utveckling

Vi samarbetar med 13 kommuner i kommunalförbundet Fyrbodal och med våra grannkommuner Tjörn och Stenungsund.

Nyckeltal

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Kolada visar nyckeltal för

 • befolkning
 • ekonomi
 • personal
 • hälso- och sjukvård
 • individ- och familjeomsorg
 • infrastruktur mm
 • kultur och fritid
 • omsorg om äldre- och funktionshindrade
 • regional utveckling
 • barn och utbildning

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden

 • folkhälsa
 • företagsklimat
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • hälso- och sjukvård
 • läkemedel
 • trygghet och säkerhet
 • socialtjänst
Återställ
Hjälp oss bli bättre