Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utvecklingsarbete Våld i nära relation

Utvecklingsarbetet handlar om utbildningsinsatser, framtagande av rutiner och att det finns skydd och stöd för våldsutsatta och insatser för våldsutövare är centrala delar i arbetet.

Hjälp för dig som är utsatt eller anhörig

Akut hjälp

Våld i nära relationer

Orust kommun har sedan 2006 arbetat på olika sätt med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer.

I juni 2015 antog Kommunfullmäktige en reviderad övergripande plan mot våld i nära relationer i enlighet med senaste forskning och styrdokument.

Visionen är att Våld i nära relationer skall upphöra på Orust och planen fokuserar på följande insatsområden:

  • Stöd och hjälp
  • Information
  • Kartläggning
  • Utbildning, kompetenshöjning
  • Våga fråga
  • Samverkan, samordning
  • Förebyggande insatser

Relaterad information

Dialoga

Sedan årsskiftet 2013 ingår vi i Dialogas kompetenscenter om våld i nära relationer och kan ta del av deras utbildningar och metodstöd.

Dialoga är ett Kunskapscentrum om våld i nära relationer som verkar i Göteborgs Stad samt avtalskommuner.

Relaterad information

Vill du veta mer

Regeringen, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) samt flera andra har mer information om Våld i nära relation.

Återställ
Hjälp oss bli bättre