Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Förvaltningsområde samhällsutveckling

Förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för frågor som har med samhällsutveckling i olika former att göra. Det innefattar allt från kultur- och föreningsverksamhet till vatten- och avlopp, renhållning och trafik.

Förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för drift och underhåll av kommunens va-anläggningar, hamnar och fastigheter. Andra uppgifter är förvaltning av kommunens skogar och marktillgångar och renhållning.

Vi svarar för fysisk planering, utbyggnaden av kommunala exploateringsområden, tomtförsäljning och utarrendering av kommunal mark och vatten.

Vi svarar även för

  • kultur och fritid
  • musikskola
  • fritidsgårdar
  • räddningstjänst
  • kost och lokalvård
  • kollektivtrafik
  • lokala trafikregler, inklusive dispenser och parkeringstillstånd
  • upphandling

Förvaltningsområdet planerar och utreder verksamheten samt ger service till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling och kommunstyrelsen samt verkställer dessas beslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre