Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sektor samhällsutveckling

Förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för frågor som har med samhällsutveckling i olika former att göra. Det innefattar allt från kultur- och fritidsverksamhet till vatten- och avlopp, renhållning och trafik.

Samhällsutveckling bedrivs av många aktörer i samarbete, allt ifrån företagare till ideell sektor till kommunen. 10 verksamheter inom kommunen tillhör förvaltningsområde samhällsutveckling:

  • kultur och bibliotek
  • fritid och föreningsliv
  • räddningstjänst
  • hamnar
  • renhållning
  • vatten och avlopp
  • fjärrvärme
  • kost och lokalvård
  • plan, mark och exploatering och lokala trafikregler

Sektor samhällsutveckling planerar och utreder verksamheten samt ger service till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling och kommunstyrelsen samt verkställer dessas beslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre