Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomi och budget

Vår budget är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter.

Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Överstiger kostnaderna intäkterna uppstår ett underskott. Underskottet ska kommunen återställa inom de närmast följande tre åren.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan med mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Flerårsplanen beskriver vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv.

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget med mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs efter de mål som fullmäktige beslutat.

De avgiftsfinansierade verksamheterna vattenverk, renhållningsverk och kommunfastigheter ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Avgifter och taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2-0 30-dagarsregeln.pdf 11.2 kB 2016-05-17 14.53
2-1-1 Felparkeringsavgifter.pdf 12.6 kB 2016-05-17 14.53
2-1-2 Parkeringsavgifter.pdf 11.5 kB 2015-12-16 15.14
2-1-3 Taxa för kopiering.pdf 50.7 kB 2017-03-20 17.03
2-1-4a Sotningstaxa.pdf 250.5 kB 2015-11-02 13.40
2-1-4b Sotningstaxa (beslut).pdf 55.2 kB 2015-11-02 13.40
2-1-5 Avgifter för kommunal tillsyn av folköls- och tobaksförsäljningen.pdf 20.6 kB 2013-09-05 15.21
2-1-6 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.pdf 98.8 kB 2017-10-27 11.46
2-1-7 Taxa för vissa räddningstjänster.pdf 220.3 kB 2017-03-08 11.36
2-1-8 Avgifter för transporttillstånd.pdf 20.7 kB 2013-09-05 15.21
2-1-9 Hamn och båtplatstaxa 2017.pdf 71.8 kB 2017-03-15 14.08
2-1-10a Anläggningsavgifter och brukningsavgifter.pdf 53.8 kB 2017-03-20 10.09
2-1-10b Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).pdf 727.8 kB 2013-11-12 10.54
2-1-10c Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) (beslut).pdf 355.8 kB 2013-11-12 10.54
2-1-11a Renhållningstaxa.pdf 55.9 kB 2017-09-25 16.16
2-1-11b Destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhult.pdf 66.7 kB 2017-03-20 16.20
2-1-12 Slamtaxa.pdf 46.1 kB 2017-03-20 10.30
2-1-14 Tomtpriser (inkl. industritomt) inom Nösunds samhälle.pdf 21.2 kB 2013-09-05 15.23
2-1-15 Tomtpriser för industrimark samt avsteg från bestämmelser för fördelning av sjöbodar (20 st) på Käringön.pdf 21.7 kB 2013-09-05 15.23
2-1-17a Avgifter för arrende av mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor.pdf 41.3 kB 2013-09-05 15.23
2-1-18 Timavgift för planarbete.pdf 11.4 kB 2014-12-01 13.42
2-1-27 Fjärrvärmetaxa.pdf 285.9 kB 2017-08-16 13.21
2-1-28 Tillsynsavgift för försäljning av nikotinläkemedel.pdf 22.2 kB 2013-09-05 15.23
2-1-29 Tomtpris för industrimark.DOC 98 kB 2017-09-25 16.44
2-1-30 Avgift för servitut för bergvärme.pdf 37.8 kB 2013-09-05 15.23
2-1-31 Taxa för boendeparkering.pdf 60.8 kB 2017-03-16 10.08
2-1-32 Taxa för husbilsparkering.pdf 61.6 kB 2017-03-16 10.11
2-2-1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf 77.2 kB 2017-02-27 11.45
2-2-1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 1).pdf 81.6 kB 2017-02-27 11.45
2-2-1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 2).pdf 140.1 kB 2017-02-27 11.45
2-2-2 Taxa enligt plan- och bygglagen.pdf 305.5 kB 2017-03-02 11.10
2-2-6 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf 84.1 kB 2017-02-27 11.45
2-2-7 Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel.pdf 67.8 kB 2017-02-27 11.45
2-3-1 Barnomsorgstaxa.pdf 21.6 kB 2013-09-05 15.23
2-3-2 Avgift i kommunala musikskolan.pdf 29.8 kB 2016-05-17 14.56
2-3-3 Avgift för särskild prövning eller fyllnadsprövning inom det offentliga skolväsendet.pdf 20.7 kB 2013-09-05 15.23
2-3-4 Föreningsstöd. Regler och avgifter vid andrahandsuthyrning av Orust kommuns lokaler.pdf 341.2 kB 2017-06-30 13.25
2-3-4a Avgift för hyra av idrottslokaler 2017.pdf 98.5 kB 2017-06-30 13.38
2-3-5 Avgift för Pedagogisk lunch i grundskolan.pdf 24.1 kB 2013-09-05 15.23
2-3-6 Avgifter för deltagande i breddlägerverksamhet.pdf 20.2 kB 2013-09-05 15.23
2-3-7 Riktlinjer för avgifter vid deltagande i aktiviteter anordnade av Barn- och utbildningsnämnden.pdf 12 kB 2016-05-17 14.53
2-3-8 Avgifter för biblioteksverksamheten.pdf 16.4 kB 2017-06-28 09.48
2-4-1 Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg.pdf 192.2 kB 2016-01-22 10.30
2-4-4 Avgifter för hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner.pdf 56.4 kB 2013-09-05 15.23
2-4-4 Avgifter för hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner (bilaga).pdf 104.2 kB 2013-09-05 15.23
Återställ
Hjälp oss bli bättre