Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdag den 14 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 december
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 268.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.3 MB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

ProtokollPDF (pdf, 135.1 kB)

Ärendelista

 • Utdelning av Folkhälsopriset
 • Indexjustering av livsmedelskontrolltaxan, och taxa för tillsyn av receptfria läkemedel med indexändring från 2018
 • Ändrad miljöbalkstaxa genom ändringar i miljötillsynsförordningen samt indexändring för 2018
 • Yttrande över Statens Energimyndighet och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
 • Antagande av cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Antagande av fördjupad översiktsplan för Slussen
 • Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik
 • Försäljning av Tvet 3:8 och återförhyrning av förskolelokaler
 • Godkännande av utökad investeringsram för åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 1, samt igångsättningsbesked för projektering av etapp 2
 • Regler för kommunalt partistöd Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
 • Motion om att implementera lagen om valfrihet (LOV) på Orust
 • Motion om tillfällig ändring vad gäller utskottens ersättares ersättningar
 • Motion om sänkning av kommunalskatten
 • Motion om turordning för besvarande av motioner
 • Medborgarförslag om stöd till ridaktiviteter
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder samt val av Ordförande och vice ordförande för tiden 2018-01-01-2018-12-31
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre