Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i oktober

Torsdag den 12 oktober sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 12 oktober
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 329.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 999.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 723.6 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Ärendelista

 • Förslag till energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Delårsrapport augusti 2017
 • Antagande av VA-taxa 2018
 • Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS) kvartal 2 2017
 • Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Fyllnadsval till Framtidsgruppen
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot ikommunfullmäktige
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
 • Fyllnadsval av ledamot i arvodesberedning
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
 • Fyllnadsval som ersättare i Stiftelsen Orustbostäders styrelse
 • Medborgarförslag om gång och cykelväg på Orust
 • Inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre