Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdag den 21 februari 2018 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 21 februari
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 608.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.6 MB)


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om pilotprojekt, medborgardialog
 • Rapport avseende konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten
 • Ny hantering av Medborgarservice och kundtjänst
 • Ändring i delegeringsförteckningen
 • Utvärdering och återkoppling av förändring i fritidsgårdsverksamheten
 • Godkännande av tillägg till avtal om ömsesidig reservvattenleverans
 • Ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål
 • Riktvärde kring andel förskollärare i förskolan
 • Inrättande av arabiska som modernt språk inom Orust gymnasieskola
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal borgen
 • Finansrapport december 2017
 • Reviderad investeringsbudget för 2018-2020
 • Handlingsplan för jämtegrering i Orust kommun 2014-2018
 • Behov av stöd för föreningsverksamhet vid skola, Föreningen Flatön
 • Fyllnadsval av ersättare i utskottet för samhällsutveckling
 • Återrapportering från arbetet med den politiska organisationen
 • Anmälan av Miljö-och byggnadsnämndens yttrande över revisionens granskningsrapport
 • Information om sektor Miljö och Byggs internkontrollplan för 2018
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre