Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdag den 22 februari 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 22 februari
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf)

HandlingarPDF (pdf, 2.2 MB)

ProtokollPDF (pdf)

 

Ärendelista

 1. Godkännande av ärendelistan
 2. Förvaltningen informerar
 3. HR chef informerar om arbetsmiljö
 4. Antagande av taxa för husbilsparkering
 5. Antagande av taxa för boendeparkering
 6. Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
 7. Slutrapport för utredningsuppdrag om försäljning av fastigheter
 8. Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
 9. Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av Orust kommuns rutiner vid försäljning av kommunala fastigheter och tomter
 10. Komplettering av föreskrifter för skydd av grundvattentäkter på Vindön
 11. Revidering av ekonomistyrningsprinciperna avseende beslut om budget
 12. Godkännande av hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götaland och Orust kommun
 13. Försäljning av Tvets skola
 14. Revidering av investeringsbudget för 2017 med plan 2018-2019
 15. Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2017 för löneökningar samt mindre övriga justeringar
 16. Inkomna skrivelser
 17. Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
 18. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 19. Fyllnadsval av ledamot i utskottet för samhällsutveckling
 20. Ordförande informerar
 21. Anmälan av delegeringsbeslut
 22. Godkännande av exploateringsavtal Sjöräddningssällskapet, Käringön 1:1
 23. Anmälan av delegeringsbeslutAntagande av detaljplan för del av fastigheten Käringön 1:1, Sjöräddningssällskapet
 24. Information om delegering
Återställ
Hjälp oss bli bättre