Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdag den 21 juni 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 21 juni
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 555.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 555.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 402.7 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om Chalmers Arkitekturs mastersprogram i Orust hösten 2017
 • Information om beviljat EU-bidrag till projektet Ett smart och bärkraftigt Ösamfund - Orust och Hvaler
 • Antagande av handlingsplan avseende kostnadsförändringar i förvaltningsområde omsorg
 • Näringslivs information
 • Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults återvinningsstationer
 • Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
 • Antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
 • Förslag till beslut om start av program för havsplanering som underlag till tematiskt tillägg av översiktsplan för Orust och Tjörns kommuner
 • Upphävande av Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen
 • Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde omsorg
 • Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel
 • Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
 • Upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning för parkering i Tuvesvik
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre