Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdag den 27 september 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 27 september
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 757.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.5 MB)


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
 • Delårsrapport augusti 2017
 • Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
 • Förändring/avveckling av verksamhet på korttidsboendet
 • Förändring/avveckling av dagsverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Förändring/avveckling av anhörighetskonsulents uppdrag
 • Förändring/avveckling av verksamhet daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder
 • Avveckling av Ågårdens demensboende
 • Tillägg av placering i form av stödboende i delegeringsordningen
 • Antagande av VA-taxa 2018
 • Ersättning bid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
 • Omfördelning av investeringsbudget till ombyggnation av kommunhus etapp 2, hus 1 plan 2
 • Finansrapport augusti 2017
 • Finansiering av kostnad för samordnad överklagande till Länsstyrelsens beslut om utvidgad strandskydd
 • Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Revidering av riktlinjer för verksamhetsområden
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Redovising av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS) Kvartal 2
 • Yttrande över Fyrbodals kommunalförbund budget tillväxtmedel 2018
 • Yttrande över Fyrbodals kommunalförbund verksamhetsplan och budget 2018
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
 • Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Tillstyrkande av adoption
Återställ
Hjälp oss bli bättre