Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Torsdag den 17 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Torsdag 17 augusti
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 489.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 245.1 kB)

Ärendelista

  • Lägesrapport om Heltidsprojektet
  • Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
  • Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2017 för löneökningar samt mindre övriga justeringar
  • Godkännande av igångsättning av investeringsprojekt - fiberinfrastruktur och fiberanslutningar
  • Godkännande av igångsättning av investeringsprojekt - trådlös IT - infrastruktur
  • Översyn av kommunens politiska organisation
  • Kommunchefens information
  • Utskottens information
  • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre