Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdag den 14 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 14 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 587.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5.8 MB)

Årsredovisning 2017, Orust kommunPDF (pdf, 3.1 MB)

Ärenden

 • Information om övergripande indikatorer och målvärden 2019-2021.
 • Prognosrapport februari 2018
 • Igångsättning av investering - Byte av energikälla, Lundens förråd
 • Ekonomisk rapport - sektor omsorg
 • Antagande av vision Orust 2040
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
 • Uppföljning av intern kontroll 2017
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2017
 • Medborgarförslag om jämställdhet
 • Motion om utredning av kommunsammanslagning
 • Yttrande över revisionens granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges mål
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre