Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 16 februari klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 februari klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 67.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 77.9 kB)

Ärendelista

  1. Fastställande av dagordning
  2. Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2017
  3. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning vid organisationsförändring till sektor Miljö och Bygg
  4. Ansökan om LOVA-anslag för 2018
  5. Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken för Hallberg-Rassy Varvs AB, Huseby 6:15
  6. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd på fastigheten Låssbo 1:6, förnyelse
  7. Prövning av ansökan om bygglov för tilloch påbyggnad av gäststuga till fritidshus på fastigheten Nötskär 1:79
  8. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad, ombyggnad och ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga och gårdsbutik på fastigheten Trätte 1:17
  9. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
  10. Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre