Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i augusti

Måndagen den 14 augusti sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 augusti
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 112.9 kB)

ProtokollPDF (pdf, 129.8 kB)

 

Ärendelista

 • Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
 • Yttrande kring samrådshandling gällande tillägg för detaljplan för Svanesund 2:30 m fl
 • Redovisning om studieresultat i grundskolan läsåret 2016/2017 (nationella betyg samt betyg i årskurs 8 och 9)
 • Redovisning av resultat från förskoleenkät våren 2017
 • Redovisning av skolresultat för nyanlända elever
 • Information om obligatorisk sommarskola
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre