Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i augusti

Tisdag den 15 augusti sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 augusti
Klockan 08:00
Sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Kallelse och handlingarPDF (pdf, 92.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 88.9 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Ansökan gällande intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende Orust kommun
  • Information till Utskottet för omsorg med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs begäran om egengranskning
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Svar på inbjudan att lämna remissvar "SOU 2017:53 God och nära vård - en gemensam färdplan och målbild"
  • Kursinbjudningar 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre