Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i augusti

Onsdag 16 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag 16 augusti
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Förvaltningsområdeschfen informerar
  • Information om delegationsbeslut rörande samhällsutveckling
  • Information om överklagande av Trafikverkets beslut, ärende nr 2017/50432
  • Information om försäljning av kommunala tomter
  • Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
  • Antgande av tillägg till detaljplan för del av Morlanda-Slätthult 1:29
  • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Röra-Äng 1:35
  • Informationsfrågor

Relaterad information

Ärenden

Ytterligare information har ännu ej delgivits.

Återställ
Hjälp oss bli bättre