Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Föreningsstöd

Varje år fördelar vi stöd till föreningar och organisation som bedriver verksamhet i vår kommun.

Föreningen/organisationen ska vara verksam i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen. Föreningen/organisationen skall vara av ideell karaktär.

För att få lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet krävs det att föreningen har en droginformatör samt en alkohol- och drogpolicy. Du kan läsa mer om vilka förutsättningar som krävs för att kunna söka stöd i dokumentet nedan.

Årskalender för ansökan om föreningsstöd

Datum

Blankett

25 februari

25 augusti

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

1 mars

Registrering av förening, ska göras varje år

1 mars

Registrering av föreningarnas drogpolicy

1 mars

Ansökan om bidrag till upprustning

1 mars

Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

1 mars

Ansökan om bidrag till handikappföreningar

1 mars

Ansökan om bidrag till egna verksamhetslokaler (lokalbidrag)

1 mars

Ansökan om bidrag till sportlovsaktiviteter

1 maj

Ansökan om tider i gymnastiksalar och sporthallar

1 juni

Ansökan om bidrag till förhyrd verksamhetslokal

28 augusti

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

1 oktober

Ansökan om bidrag till simskoleverksamhet

Återställ
Hjälp oss bli bättre