Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ellös gästhamn

Ellös hittar du på Orusts västsida. Här finns post, bank, affärer och matställen.

Koordinater 58° 11,1 N, 11° 27,9 E

Platsantal och service

 • 30 platser
 • Djup 2-4 meter
 • Toalett, dusch, tvättmaskin, torktumlare, ramp
 • Nyrenoverad servicebyggnad med toaletter och duschar
 • Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank 
 • Bokning via dockspot
 • Begränsad service från vecka 40

Avgift/dygn inklusive el och dusch

Vecka

0-12,99 meter

13-17,99 meter

Över 18 meter

Dagbiljett

1-22

120 kr

150 kr

170 kr

50 kr

23-24

190 kr

270 kr

310 kr

50 kr

25-32

250 kr

450 kr

500 kr

50 kr

33-35

190 kr

270 kr

310 kr

50 kr

36-52

120 kr

150 kr

170 kr

50 kr

Relaterad information

Flygbild över hamn med båtar

Ellös småbåtshamn

I Ellös har du tillgång till

 • Matvaruaffär
 • Bank
 • Apotek
 • Restaurang
 • Café
 • Vårdcentral
 • Västtrafiks bussar
 • Båtturer
 • Museum
Flygbild över hamnområdet med markeringar

Ellös gästhamn

Avfallsinformation

Sugtömning (grön stjärna)

Båtar som har toalettsystem med däckbeslag kan använda hamnens sugtömningsstation. Med ett speciellt munstycke töms även "PortaPotti-toaletter" vid sugtömningsstationen.

Sugtömningsstationen finns placerad längst ut på gästhamnskajen.

Använd inte stationen till att tömma slagvatten eller oljetanken.

Avfall (röd prick)

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte ta hand om farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Återställ
Hjälp oss bli bättre