Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Mollösunds gästhamn

Mollösund är ett gammalt genuint fiskesamhälle beläget på sydvästspetsen av Orust.

Koordinater 58° 04,4 N, 11° 28,2 E

Platsantal och service

 • 100 platser
 • Djup 4 meter
 • Toalett, dusch, tvättstuga
 • Trådlöst Internet Telia homerun
 • Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank
 • Bokning via dockspot
 • Begränsad service från vecka 40

Avgift/dygn inklusive el och dusch

Vecka

0-12,99 meter

13-17,99 meter

Över 18 meter

Dagbiljett

1-22

150 kr

190 kr

210 kr

50 kr

23-24

260 kr

300 kr

320 kr

50 kr

25-32

350 kr

550 kr

600 kr

50 kr

33-35

260 kr

300 kr

320 kr

50 kr

36-52

150 kr

190 kr

210 kr

50 kr

Relaterad information

Båtar, vatten och hus

Mollösunds hamn

Tillgång till

 • Matvaruaffär
 • Bensin och diesel
 • Boende
 • Restaurang/café
 • Busskommunikation
 • Båtturer
 • Fisketurer
 • Dykning
 • Museum
 • Systembolagets utlämningställe
Flugbild över hamnen

Sugtömning (grön stjärna) Avfall (röd prick) Toatömning (blå prick)

Avfallsinformation

Sugtömning (grön stjärna)

Båtar som har toalettsystem med däckbeslag kan använda hamnens sugtömningsstation. Med ett speciellt munstycke töms även "PortaPotti-toaletter" vid sugtömningsstationen.

Sugtömningsstationen finns placerad längst ut på gästhamnskajen.

Använd inte stationen till att tömma slagvatten eller oljetanken.

Avfall (röd prick)

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte omhänderta farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Återställ
Hjälp oss bli bättre