Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Försäkringar

Vi har tecknat en olycksfallsförsäkring för våra elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Barn och ungdomar i åldern 0-17 år som är folkbokförda i Orust kommun är kollektivt försäkrade dygnet runt 365 dagar om året. Försäkringsbolaget är Folksam.

Övriga grupper som omfattas av försäkringen finns listade längst ner på sidan.

Om det händer något

 • Vänd dig till läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
 • Spara alla kvitton i original
 • Anmäl skadan till Folksam telefon 0771-960 960 eller på www.folksam.se

Taxi till och från skola

Behov av taxi till och från skola på grund av olycksfall ska styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid behovet av taxi gäller.

Överenskommelse om taxiresa gör du med Folksam och det bokas via försäkringsbolaget.

Relaterad information

Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Olycksfallsskada är kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting.

Den försäkring som vi har tecknat gäller inte för sjukdom.

Kategori 01: Skol-/verksamhetstid

 • Deltagare i Orust kommuns vuxenutbildning från och med 20 år inom Komvux, SFI och Särvux samt arbetsplatsförlagd utbildning och praktik
 • Personer som är placerade i arbetsplatspraktik
 • Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
 • Ideella ledare i kommunal verksamhet

Kategori 02: Dygnet runt

 • Barn och ungdomar i åldern 0-17 år som är folkbokförda i Orust kommun
 • Barn och ungdomar från annan kommun inom kommunal och enskild barnomsorg samt i kommunal och fristående skola
 • Asyl- och anknytningssökande barn samt gömda barn
 • Gymnasieelever som är folkbokförda i Orust kommun som går i kommunal och fristående gymnasieskola samt elever från annan kommun
 • Gymnasieelever från kommunen med skolgång i annan kommun
 • Deltagare till och med åldern 19 år som är folkbokförda i Orust kommun och går i vuxenutbildning Komvux, SFI, Särvux samt arbetsplatsförlagd utbildning och praktik
 • Personer över 18 år som är placerade enligt LVU och LVM
 • Övriga flyktingar inom kommunal omsorg

När försäkringen gäller

Med skol-/verksamhetstid avses

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resan till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som till exempel skolresor och PRAO och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Med skol-/verksamhetstid avses

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.

Med fritid avses övrig tid, sådan tid som inte är skoltid eller verksamhetstid.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre