Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-03-27

Eldning av avfall

Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar - om inte eldningsförbud råder eller dina grannar besväras av röken.

Miljö- och byggnadsförvaltningen vill påminna om att inte elda avfall.

Miljögifter

När du eldar avfall bildas det miljögifter som dioxiner och tungmetaller som sprids i luften vi alla andas in. Även dricksvatten och mark som odlas riskerar att förorenas.

Därför är nästan all privat eldning av avfall, förutom trädgårdsavfall som ris och grenar, förbjuden och straffbart om det ändå sker.

Elda trä och virke

Den som har en godkänd eldstad som till exempel en kamin, får elda rent och obehandlat trä där.

Däremot är det inte tillåtet att elda det utomhus. Det gäller exempelvis rivningsvirke.

Du lämnar i stället avfallet till återvinning på återvinningscentralerna Månsemyr eller Timmerhult. Avfallet kan då återanvändas, återvinnas eller förbrännas under kontrollerade former med rökgasrening och energiåtervinning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre