Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-26

Inpasseringssystem på återvinningscentralen

Den 1 november inför Månsemyrs och Timmerhults återvinningscentraler inpasseringssystem. Systemen gäller både för privatpersoner och för företagare, verksamheter och föreningar.

Inpasseringssystemet hjälper oss bland annat att få kontroll på kostnaderna för avfallshanteringen, att vi får bra statistik på antalet besökare och att det inte blir för trångt på rampen.

Privatperson

Varje hushåll med med sophämtningsabonnemang har rätt till 10 fria besök per år.

Du som privatperson, som äger en fastighet med sophämtningsabonnemang, kan använda ditt körkort för att lämna sorterat grovavfall på Månsemyrs eller på Timmerhults återvinningscentraler. Du behöver inte göra mer än att följa instruktionerna vid återvinningscentralen.

Har du utländskt körkort eller saknar körkort kan du registrera dig via Ansökan om återvinningskort – privatpersoner.

Om du bor i lägenhet eller bor i en fastighet som du inte äger, kan du registrera dig via Ansökan om återvinningskort – privatpersoner.

Företag, verksamhet och förening

Företag, verksamheter och föreningar kan enbart lämna avfall vid Månsemyrs återvinningscentral.

Företagare, verksamheter eller föreningar behöver ett återvinningskort för att komma in på Månsemyrs återvinningscentral.

För att få ett återvinningskort registrerar du dig via Ansökan om återvinningskort – företag.

Återställ
Hjälp oss bli bättre