Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-03-13

Kärrebergsån, Hagån och Strane å

Nu fortsätter vi arbetet med rådgivning i syfte att förbättra miljön i känsliga vatten.

LOVA-projekt Länsstyrelsen Havs och vattenmyndigheten

Den här gången handlar det om områden runt Kärrebergsån, Hagån och Strane å.

Vår ambition med det lokala vattenvårdsprojektet är att genom rådgivning till mindre lantbruk och hästgårdar minska närsaltsutsläppen till känsliga vatten genom riktad information. En del är att den kunskap som Greppa näringen har även når mindre lantbruk.

Vi kommer att ha vandringar längs åarna där vi pratar om naturvärden, vilka problem för lantbruket som finns och om olika åtgärder som kan vara lämpliga.

För att få så bra kunskap som möjligt om just de här områdena vill vi skapa projektgrupper där du som är markägare och lantbrukare i området finns med.

Vill du vara med

Vi har tänkt oss en projektgrupp till varje å.

Vill du vara med i någon av projektgrupperna, hör av dig till sektor miljö via vår växel 0304-33 40 00 eller e-post: miljo@orust.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre