Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-17

Markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306

Markanvisningsområdet för flerbostadshus ligger centralt i Henån och är cirka 3 500 kvm stort. Området omfattar fastigheterna Henån 1:412 och del av 1:306.

Flygbild över ett samhälle vid havet. Upphovsrättsskyddad bild Videomakers Lars Lundborg

Markområdet ligger i centrala Henån. Fotot ägs av Videomakers Lars Lundborg.

Sista inlämningsdag 26 juni 2017.

Detaljplanen medger byggrätt för flerbostadshus med en byggnadshöjd som möjliggör maximalt två våningar samt eventuell vindsvåning. Största byggnadsarea är 1 200 kvm inklusive komplementbyggnad. Nockhöjden får vara högst +18,5 meter. Nockhöjden är angiven i förhållande till grundkartans nollplan. Byggnad ska utföras med sadeltak.

Lägsta acceptpris

Det finns ett lägsta acceptpris som inte är offentligt. För att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.

Anslutningsväg och parkeringsplatser

Tillfart sker via Kaprifolvägen. 27 stycken parkeringar inklusive två handikapparkeringar är utbyggda inom område söder om Henån 1:412. Området ska genom fastighetsreglering tillföras Henån 1:412.

Kommunalt vatten och avlopp

området. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet. Exploatören ska teckna avtal för fjärrvärme. 

Detaljplan för del av fastighet Henån 1:272 m.fl. Området är beläget mellan Bagarevägens förskola och Gullvivan vid Kaprifolvägen.

Översiktskarta över Henån. Henån 1:272 m.fl är beläget Bagarevägens förskola och Gullvivan vid Kaprifolvägen, gul markering.

Återställ
Hjälp oss bli bättre