Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-04

Nya regler för eget avlopp

Vi har ny policy för bedömning av enskilda avloppsanordningar som ska förenkla för dig med egen avloppsanläggning.

Vi har en stor andel hushåll som är anslutna till enskilda avloppsanordningar. Det finns även en större mängd hushåll som är anslutna till enskilda gemensamhetsanläggningar.

I policyn finns nya och tydligare riktlinjer för vad som gäller när du vill installera en egen avloppsanordning.

Det är Miljö- och byggnadsnämnden tagit fram den nya policyn.

Syftet med policyn

  • Visa hur du kan uppfylla kraven som finns för avlopp.
  • Ge samma bedömningsgrunder i alla ärenden.
  • Öka tydligheten.
  • Korta handläggningstiden.
  • Underlätta för dig som söker tillstånd.
Återställ
Hjälp oss bli bättre