Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-03-22

En budget i balans

På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområde Omsorgs kostnader gjorts. Anledningen är det stora underskott Omsorg gjorde 2016.

Analysen som visar på faktorer som driver upp kostnadsläget inom Omsorg har presenteras för Kommunstyrelsen och alla chefer inom Omsorg.

En handlingsplan för budget i balans

Nu kommer verksamheten att ta fram en handlingsplan för hur vi arbetar vidare med uppdraget att få en budget i balans. Denna handlingsplan ska beslutas av Kommunstyrelsen.

Processen som startats inom Omsorg handlar om att utveckla styrningen genom att förtydliga verksamheternas uppdrag, kvalitets- och ambitionsnivåer kopplat till de ekonomiska ramarna som vi har.

Även i våra andra verksamhetsområden inom kommunen kommer kostnaderna analyseras. Det övergripande målet är att alla våra verksamheter, inte bara inom Omsorg, får rätt förutsättningar att kunna bedriva sina verksamheter.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre