Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-01-11

Landshövdingen besökte Orust

Den 10 januari besökte Landshövdingen Lars Bäckström Orust för att träffa kommunala företrädare och diskutera aktuella frågor.

Landshövdingen har under tre år åkt runt till kommunerna för att lyssna och själv få en insikt och skapa sig en bild av kommunernas utveckling och de frågor som är viktiga i länet.

Mötet blev en bra dialog i god anda där landshövdingen var mycket påläst om Orust i allmänhet och i synnerhet om kommunala ärende hos länsstyrelsen. Kommunen fick beröm för arbetet med flyktingmottagande och ambitionen att skapa fler bostäder i kommunen. Landshövdingen ville också få reda på inom vilka områden som Länsstyrelsen kan vara en part.

Under mötet togs olika ämnen upp som integrationsfrågor infrastruktur, kommunikationer, landsbygdsutveckling, turismutveckling som bland annat ett Enat Bohuslän, tillstånd med mera.

Landshövdingen fick även träffa årets innovativa företagare i Sverige 2016, Anders Granhed Scanfjord. Han pratade om vattenbruk och musslor. Dessutom berättade Karin Stenlund, affärsutvecklare på kommunalförbundet Fyrbodal, om samverkan i Fyrbodalskommunerna i ämnen som miljö och marin energi. Det var passande ämnen eftersom landshövdingen senare på dagen skulle besöka HAV-myndigheten.

Besöket på Orust blir ett av de sista för Lars Bäckström som Landshövding. Den 20 januari går hans förordande ut. Han har kvar sitt uppdrag att utreda en ny svensk asylpolitik så Lars lär återkomma till Orust i den frågan.

Foto på två män och en kvinna.

Oppositionsråd Hans Pettersson M, Landshövding Lars Bäckström och Kommunalråd Kerstin Gadde S.

Återställ
Hjälp oss bli bättre