Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-14

Positiv befolkningstrend

I juli 2017 var vi 15 143 invånare, det är en ökning sedan juli 2016 då vi var 15 077. Vi har även flera nya företagare och en låg arbetslöshet.

Ett diagram som visar en högre kurva för 2017.

Befolkningutveckling 2015-2017.

Den vikande befolkningstrenden sedan 2007 vände uppåt 2016. I december 2015 var befolkningen nere i 15 010 invånare, vilket är den lägsta nivån sedan början av 90-talet.

15 143 invånare i juli 2017

I juli 2017 uppgick befolkningen till 15 143 invånare och kan hänföras till en positiv inflyttning och invandring. Antalet födslar för årets första sju månader var lägre än antalet avlidna.

Alla siffror presenteras i texten nedanför bilden.

Befolkningsstatistik januari till juli 2017.

I år har det till och med juli månad fötts 68 barn vilket ligger marginellt lägre jämfört med föregående år i tabellen nedan. Av våra invånare har 106 avlidit vilket är en liten ökning i förhållande till åren innan.

Från januari till och med juli månad har 72 personer invandrat och 23 personer har utvandrat. 438 personer hittills valt att flytta till Orust och 408 personer har valt att flytta från kommunen vilket tillsammans ger ett positivt netto.

Nya företag

Under perioden januari-augusti startade 74 nya företag. I augusti fanns det 2 161 företag registrerade med säte inom Orust. Dessa präglas av micro- och enmansföretag.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten på Orust var i juli 3,6 %. Det var samma nivå som för ett års sedan. Det kan jämföras med riket som låg på 7,3 % och i Västra Götalandsregionen 6,4 %. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var i juli 4,1 %. Det kan jämföras med riket som låg på 10 % och i Västra Götalandsregionen 8,2 %.

Återställ
Hjälp oss bli bättre