Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-24

Projekt har beviljats av LEADER Södra Bohuslän

Nio nya projekt har beviljats den här perioden. Flest ansökningar som har beviljats den här gången är från föreningar i Orust kommun.

Foto på liten vit stuga vid vattnet.

Käringö Hembygdsförenings varmbadhus ska bli en samlingslokal för både boende och besökare.

Det finns EU-pengar att söka för En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla genom LEADER Södra Bohuslän. Den som kan söka är organisationer, föreningar, myndigheter och företag enskilda eller tillsammans.

Samtliga nio projektansökningar som gick upp för bedömning på Leader Södra Bohusläns styrelsemöte den 17 maj prioriterades.

Vägbelysning (LED med solceller) på Gullholmen/Hermanö

Det är Gullholmen byalag som ska sätta upp en speciell typ av klimatsmart belysning för att underlätta för boende och besökare den mörka tiden på året. Pollarna är i syrafast stål och anpassade för att stå emot väder och vind. De är runt en meter höga, tänds när man närmar sig dem och släcks när man har passerat. De är enkla att placera ut och kopplas inte mot elnätet. Stödbeloppet uppgår till drygt 2 300 000 kronor.

Varmbadhus och bastu Käringön

Käringö Hembygdsförening söker stöd för att bygga om och bygga till ett gammalt varmbadhus så att det ska fungera som samlingslokal för både boende och besökare. Det är viktigt för små samhällen att ha en mötesplats, och inte alltid så lätt att hitta en tillgänglig lokal under de hektiska sommarmånaderna när de flesta är upptagna av olika turistiska affärsverksamheter. När projektet är klart ska varmbadhuset användas som hembygdsgård och man planerar att anordna aktiviteter så som utställningar och viskvällar. Föreningen har sökt 1000 000 kronor i stöd och lägger därutöver drygt 540 000 kronor själva.

Blågröna kustvägar

Orust kretsloppsakademi är föreningen som står bakom det tredje projektet från Orust. Det heter Blågröna kustvägar och är en förstudie som vill ta fram en demoanläggning i modellskala som på sikt ska leda till en fossilfri transportinfrastruktur längs Bohuskusten. De har sökt ca 540 000 kronor i stöd.

Dammen på Sundsby säteri

Dammen på Sundsby säteri är ett projekt som ägs av Tjörns kommun och som drivs tillsammans med 8-fjordar. Det är en gammal och igenväxt damm som ska restaureras så att det åter blir en vattenspegel vid säteriet. Projektet gynnar växt och djurliv och kalla vintrar bidrar man till en förlängning av besökssäsongen då man ska kunna åka skridskor på dammen. Stödbeloppet uppgår till 1 230 000 kronor.

Market Garden Tjörn

Market Garden Tjörn är ett annat spännande projekt på Tjörn där man på en så liten yta som 0,1 ha ska odla grönsaker på ett miljömässigt hållbart och effektivt sätt. Tanken med projektet är att man i förväg tar upp beställningar från lokala restauranger och odlar det som efterfrågas. På så sätt får man korta transporter som gynnar både miljön och grönsakernas kvalitet. Projektet drivs av The fork and shovel handelsbolag och får 200 000 kronor i stöd.

Restenäsdalens andelsodling

Restenäsdalens andelsodling, ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk är även det ett projekt som bidrar till hållbar produktion av lokal mat och drivs i Ljungskile i Uddevalla kommun. Med effektiv odling i permanenta bäddar får man en friskare jord med mindre sjukdomar och odlingsformen gynnar biologisk mångfald. Som kund prenumererar man på grönsakslådor som levereras från midsommar till höst. Innehållet i lådorna anpassat efter säsong och tillgång. Det är enskilda firman Maria Angelica af Ekenstam som driver projektet och stödbeloppet uppgår till 200 000 kronor.

Toröd Outdoor

Toröd Outdoor är projektet som vill skapa en mötesplats för de motionärer som kanske inte attraheras av lagsporter men som ändå vill ingå i en gemenskap. Fokus kommer att ligga på cykling men man välkomnar även andra som vill uppleva området kring Toröd. Syftet med projektet är att möjliggöra för människor i alla åldrar och med olika bakgrund att ta sig ut i naturen på ett tryggt och spännande sätt. Investeringarna i projektet består till största delen av ombyggnation av en lada så att den ska fungera som samlingsplats. Stödbeloppet uppgår till drygt 1 280 000 kronor och projektet genomförs i Stenungsunds kommun.

Future sustainable archipelago toilets

Future sustainable archipelago toilets – en förstudie kring hållbara toalettlösningar för södra skärgården är ett projekt som drivs av Göteborgs stad. Genom förstudien ska man ta fram ett lösningsförslag som visar vilka miljövänliga, jämställda, tillgängliga och icke-diskriminerande toaletter som är bäst lämpade att använda, vart de ska placeras samt hur de ska skötas. Stödbelopp för projektet är ca 420 000 kronor.

Event 365

Event 365 drivs av Öckerö företagarförening och handlar om att man tillsätter en person som ska vara samordnare och utvecklare för både befintliga och nya turistiska event. På så sätt hoppas man kunna öka turismen, särskilt under lågsäsong. Målet är att ha minst ett större event per månad inom Öckerö kommun. En positiv effekt blir då en jämnare beläggning på boendeanläggningar och restauranger. Stödbeloppet är 1 940 000 kronor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre