Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-04-17

Välfärdsredovisning 2016

Folkhälsorådet har tagit fram en välfärdsredovisning för att beskriva hälsoläget i kommunen.

Välfärdsredovisningen visar att det är mycket som ser positivt ut, till exempel ökar medellivslängden succesivt och vi har en låg arbetslöshet framför allt när det gäller unga. Vi har en hög andel som är behöriga till gymnasiet vilket är en viktig indikator på framtida hälsa med möjlighet till utbildning och ekonomisk försörjning.

Det finns dock vissa utmaningar och orosmoment att arbeta vidare med. Även om andelen med godkända betyg till gymnasiet är relativt hög så presterar pojkarna sämre än flickorna. När det gäller känsla av otrygghet så är det kvinnorna som till största del avstår för att gå ut ensam på grund av rädsla. Ungdomar som intensivkonsumerar alkohol är något högre än i Västra Götalandsregionen och även andelen ungdomar som har blivit bjudna av sina föräldrar på alkohol.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre