Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-23

Företagklimatet i STO-regionen förbättras i stort

Måndag den 22 maj presenterade Svenskt Näringsliv betygen för företagsklimatet i våra kommuner men vi får vänta till i höst för att få veta hur vi placerar oss i jämförelse med Sveriges 290 kommuner.

Mätningen av företagsklimatet är en utav de rankingar kommunerna i STO-regionen förhåller sig till tillsammans med den nyss presenterade rankingen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Stenungsund fortsätter klättra sedan föregående mätning med en punkt (0.01) upp till 3.52 i sammantaget betyg. Orusts kommun vänder upp starkt och ökar med 29 punkter (0,29) till 2.71. Tjörn däremot tappar 24 punkter (0,24) till 3.29, men det betyder att det sammanfattande betyget för företagsklimatet i STO-regionen ökar med 6 punkter totalt.

Företagen anser att Stenungsunds kommuns tjänstemän och politiker har en kraftigt förbättrad attityd till företagande. Dessutom ser vi en svag ökning inom kommunens tillämpning av lagar och regler, likt SKL:s mätning. För Stenungsunds räkning kan vi dock se en svag försämring av skolans attityder till företagande men fortfarande ger företagen skolan goda betyg. Även den kommunala upphandlingen anser företagen att kommunen behöver arbete mer med.

På Tjörn ser företagen positivt på en minskad konkurrens från kommunens verksamheter. Dessutom lyfter man kommunens betyg inom offentlig upphandling. Tyvärr ser företagen en försämring vad gäller information till företagen samt en attitydförsämring gentemot företagande vilket ger ett sämre sammantaget betyg.

Orust bryter den nedåtgående trenden från mycket låga nivåer för att sakta närma sig ett godkänt företagsklimat. Företagen på Orust ser en generell kraftig förbättring gällande attityder till företagande. Detta är genomgående för allt från skola till politikers förhållningssätt. Företagens tillgång till kompetens upplevs däremot ha försämrats sedan förra mätningen och företagen är väldigt tydliga med att infrastrukturen inom kommunen måste förbättras oavsett om det gäller vägnät eller fiberutbyggnad.

Vi gläds åt det sammanlagda förbättrade företagsklimatet inom STO-regionen men tar de försämringarna som finns på största allvar. Flera åtgärder är redan igång, bland annat träffas politiker och näringsliv den 13 juni för att diskutera infrastrukturfrågor. Dessutom har de kommunala upphandlarna i respektive kommun under våren utökat sin samverkan och dialogen med företagen. Fler gemensamma möten planeras och samarbetet mellan de tre kommunerna gör att våra företagare snart kan känna av effekten både av kommunernas och regionens åtgärdsförbättringar.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre