Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-17

Markanvisning i Henån och Tuvesvik

Vi erbjuder tre markanvisningsområden med sista inlämningsdag den 26 juni. Det är två områden i centrala Henån och ett vid Tuvesviks färjeterminal.

Utsikt från tomten i Tuvesvik.

Flygbild över ett samhälle vid havet. Upphovsrättsskyddad bild Videomakers Lars Lundborg

Det är två markområdet som ligger i centrala Henån. Fotot ägs av Videomakers Lars Lundborg.

Sista inlämningsdag 26 juni 2017.

Markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik, Lavön 2:91

Området för markanvisningen uppgår till cirka 5 600 kvm och omfattar fastigheten Lavön 2:91. Exploatören har också en möjlighet att bygga båtplatser och sjöbodar på arrende.

Markanvisning för flerbostadshus i Henån, del av 1:67

Markanvisningsområdet för flerbostadshus ligger centralt i Henån och är cirka 4 900 kvadratmeter. Området omfattar del av fastigheterna Henån 1:67, Henån 1:19 och Henån 1:306.

Markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306

Markanvisningsområdet för flerbostadshus ligger centralt i Henån och är cirka 3 500 kvm stort. Området omfattar fastigheterna Henån 1:412 och del av 1:306.

Plankarta Tuvesvik.

Översiktskarta över Henån. Henån 1:272 m.fl är beläget Bagarevägens förskola och Gullvivan vid Kaprifolvägen. Henån 1:67 är beläget väster om kommunhuset vid Röravägen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre