Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-11

Praktikplatser med hjälp av e-tjänst

Under 2018 kommer vi att testa ett webbaserat verktyg för hantering av praktik (prao) för eleverna på Henåns och Ängås skola. Anmäl ditt företags intresse att pröva ett smart och digitalt verktyg för praktiksamordning. Det är kostnadsfritt.

Vi har en ambition om att stärka samverkan mellan skola och näringslivet och arbetar med olika insatser.

För dig som företagare är det viktigt för både den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen, men ett samhällsengagemang kan även stärka företagets varumärke.

För elevernas del är praktik viktigt av flera skäl, som att bidra till inrpiration och motivation till vägvalen kring framtida arbete. Ett pilotprojekt genomförs nu i Fyrbodalsregionen och drivs av Fyrbodals kommunalförbund. Verktyget ägs och förvaltas av Göteborgs kommunalförbund. Projektet ska även arbeta med att öka samverkan mellan skola- arbetsliv.

Ditt företag eller arbetsplatsen kommer att kontaktas när det blir aktuellt att använda verktyget. Det är kostnadsfritt att delta.

Intresserad? Kontakta

Maria Einarsson, telefon 0304-33 44 34
Studie- och yrkesvägledare Henåns och Ängås skola
e-post: maria.einarsson@orust.se

Maria Wolff, telefon 0522 440869
Projektledare Fyrbodals kommunalförbund
e-post: maria.wolff@fyrbodal.se

Praktikplatsen.se är ett webbaserat verktyg för praktiksamordning för studerande, utbildningsanordnare och arbetsplatser. Verktyget samordnar och effektiviserar anskaffning och förmedling av praktikplatser. Händelserna i verktyget styrs automatiskt genom att arbetsuppgifter och meddelanden är datumstyrda.

Återställ
Hjälp oss bli bättre