Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-03

Tillväxtzon Göteborg och Oslo

Den 20-21 september fanns vi tillsammans med Position Väst på plats på Stockholm Business Arena, som är Nordens ledande mötesplats för investerare och andra aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Målet var att synliggöra möjligheterna att etablera sig i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

Foto på en kvinna framför en karta.

Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling.

- Vi hade både en monter och ett scenframträdande, berättar Ann Palmnäs, verksamhetsledare på Position Väst, som är det gemensamma företagsetableringskontoret för kommunerna i Fyrbodal samt Essunga, Grästorp och Vara.

Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling tog tillfället i akt att både på scen och i montern, presentera planerade byggprojekt och större satsningar som kan intressera fastighetsbranschen och investerare.

- På Stockholm Business Arena fick jag möjligheten att berätta om Orust kommuns bostadsutvecklingsplaner i Svanesund och Henån. Det kändes väldigt bra. Och så lanserade jag ett nytt begrepp promenadavståndsplanering, vilket den uppmärksamma moderatorn tog till sig direkt. Riktigt roligt när entreprenörer senare kom och besökte mig i Position Västs monter för att få höra mer om det unika med promenadavståndsplanering på Orust, säger Lena.

Cirka 7 000 besökare fanns på plats under de två dagarna, som består av både mässa och föreläsningar. Insatserna på Stockholm Business Arena följs nu upp av Position Väst med fortsatta kontakter och andra insatser för att synliggöra regionen och öka antalet företagsetableringar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre