Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-29

Arkeologiska undersökningar inför vägbygge

Trafikverket har inlett arkeologiska undersökningar inför vägbygget Väg 160, Säckebäck–Varekil.

Foto på en gammal gravplats.

Fornlämning Stala 341

Under ett antal veckor kommer flera gravar, så kallade stensättningar, att undersökas. Stensättningarna ligger på bergskrön på östra sidan om väg 160, ett par hundra meter söder om Varekil.

Från gravarna, som förmodas vara från järnåldern, hade man en vidsträckt utsikt mot havsviken Tjuve kile. Stensättningarna har olika form. En del har en rundad form av sten andra följer berget och hällmarkens yta och breder ut sig i stjärnliknande mönster. Gemensamt för gravarna här är att ytan har beströtts med vitglänsande små kvartsbitar.

Förhoppningsvis kommer den arkeologiska undersökningen kasta ljus över vad som hänt på dessa platser. Frågetecken som vi hoppas kunna räta ut är hur miljön såg det ut innan gravarna började byggas, hur gick man praktiskt till väga, vilka spår finns kvar idag efter de ritualer som utförts här

När den arkeologiska undersökningen är avslutad och asfalten täcker dessa platser för gott så har kanske förståelsen och kunskapen om dessa gravmonument blivit betydligt större.

Återställ
Hjälp oss bli bättre