Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-02-02

Informationsmöte byggstart Väg 160

Trafikverket bjuder in till ett informationsmöte inför byggstarten av den nya delen av väg 160, sträckan mellan Säckebäck och Varekil.

Foto tillhör Trafikverket.

Informationsträff

Den 1 mars
Klockan 18:00-20:00
Tegneby församlingshem

Trafikverkets projektledning, NRC Group och arkeologer från Statens historiska museer kommer att informera.

Trafikverket bjuder på kaffe och smörgås.

Information från Trafikverket

Trafiksäkerheten och framkomligheten ska förbättras i och med den nya vägen som kommer att gå strax öster om dagens väg.

  • Ny väg öppen för trafik i augusti 2019
  • Gång- och cykelvägen öppen för trafik 2020

Det blir ett körfält i vardera riktningen och hastigheten 80 km/tim. Nuvarande väg blir gång-och cykelväg. Två gång- och cykeltunnlar kommer att byggas, dels en vid avfarten till Askeröarna och dels en lite längre norrut. Cykelbanan kommer att byggas så att den ansluter till befintlig cykelbana vid korsvägen i Varekil med en bro i trä över Varekilsån.

Eftersom det sommartid är mycket trafik på sträckan kommer arbeten som påverkar vägtrafiken att pausas mellan 15 juni och 15 augusti.

Du som kör bil bör räkna med längre restider under dagtid. Vi undviker avstängning av vägen under rusningstid.

Vi tar stor hänsyn till de känsliga natur- och kulturvärden som finns i området. Den nya sträckningen kommer att läggas längre ifrån Natura 2000-området.

Den nya vägen byggs högre så att översvämningsrisken minskar.

Hjälp Orust på vägen – res hållbart i byggtider – för miljö och hälsa

  • Ta dig fram smidigt under byggtid, välj buss eller samåk
  • Kör annan tid än rusningstid när du kan
  • Planera din resa. Var ute i god tid; resan kan ta längre tid
  • Om du arbetar långväga ifrån, undersök om du kan få arbeta hemma
  • Kör försiktigt, tänk på att vägen är en arbetsplats

Kontakt Trafikverket

Trafikverkets kundtjänst, dygnet runt 0771-921 921

Återställ
Hjälp oss bli bättre