Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-27

Väg 160, Säckebäck–Varekil, ny väg

Arkeologiska undersökningar samt avverkning inför vägbygget har inletts och kommer att pågå under hösten 2017.

Byggstart är planerad till 2018. Förberedelser pågår nu med arkeologiska undersökningar samt avverkning inför vägbygget.

Nybyggnad och ombyggnad beräknas ta två år. Trafiköppning av nya väg 160 planeras ske under 2019 samt av gång- och cykelvägen under 2020. Under byggtiden kör trafiken på den vanliga vägen.

Trafikverket kommer att hålla informationsmöte före byggstart.

Det är Trafikverket som bygger en ny väg på cirka tre km och dessutom fyra km gång- och cykelväg. Vägen ska bli åtta meter bred med ett körfält i vardera riktningen och hastighet 80 km/t. Den nya vägen får hastigheten 80 km/t och hamnar strax öster om nuvarande väg. Gamla vägen kommer att användas som lokalväg, gång- och cykelbana.

Återställ
Hjälp oss bli bättre