Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-01-05

Gemensam kulturskola för funktionsvarierade

Tillsammans med kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet satsar vi på en gemensam regional Kulturskola för målgruppen funktionsvarierade inom särskolan.

Barn och unga med funktionsvariationer som är inskrivna i särskolan deltar i dag inte så ofta i de kommunala kulturskolorna. Med hjälp av bidrag från Kulturmiljonen på 154 000 kronor vill vi tillsammans ge dessa barn extra tid, extra stöd och kompetens och lösa de små kommunernas dilemma med få deltagare och olika utbud genom att gå samman och erbjuda kommunövergripande verksamhet.

Verksamheten ligger i Stenungsund, kommunen ligger i mitten. Under 2017 erbjuds ett antal prova-på-tillfällen med olika konstnärliga uttryck.

Återställ
Hjälp oss bli bättre