Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-31

Orust gymnasieskola och vuxenutbildning

Vi erbjuder gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning (komvux) i Henån. Vi har även Lärcentrum Orust där vi erbjuder högskolestudier.

Foto på en svart byggnad

Orust gymnasieskola och den kommunala vuxenutbildningen (komvux) hittar du på Skolvägen 1 i Henån. Det är den svarta byggnaden mellan idrottshallen och Henåns skola. Lärcentrum Orust finns i Kulturhuset Kajutan.

Orust gymnasieskola

Vi erbjuder fem gymnasieprogram för dig mellan 16-20 år.

  • Introduktionsprogrammen
  • Båtbyggsutbildning mot hantverksprogrammet - finsnickeri, utbildningen har riksintag
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet - beteendevetenskap
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Vuxenutbildning (komux)

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja din kompetens inom ditt yrke eller vill skaffa dig en ny utbildning inom ett nytt yrkesområde.

Kontinuerlig antagning

På den kommunala vuxenutbildningen har vi kontinuerlig antagning. Det innebär att du själv kan påverka när du börjar och avslutar en kurs. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna med studieplanering, ämnesval eller andra frågor som rör dina studier och studiefinansiering.

Nya möjligheter, vad passar dig

Vi erbjuder flera olika utbildningar, särskild utbildning för vuxna, grundläggande utbildning, gymnasial utbildning, svenska för invandrare (SFI) och yrkesutbildning.

Du väljer själv om du vill studera på heltid, deltid eller på distans. Oavsett vilken studieform du väljer, så får du räkna med att mycket tid går åt till eget arbete. Kommunal vuxenutbildning är anpassad efter vuxnas behov och förutsättningar. Undervisningen vid kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du köper själv din kurslitteratur och ditt skrivmaterial.

Särskild utbildning för vuxna

Du som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Det finns många kurser du kan välja mellan. I din utbildning får du lära dig mycket nytt. Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person. Du kan få hjälp att välja utbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som saknar grundskolekompetens. Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar grundskolans årskurs 7-9.

Vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolans år 1-3. Den är för dig som behöver komplettera din ubildning på gymnasienivå. Det kan vara att du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning eller behöver komplettera för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som gymnasieskolan och ger samma kompetens. Du kan kombinera enstaka kurser som passar just dina intressen och behov eller välja ett färdigt kurspaket som brukar vara 6-18 månader.

Svenska för invandrare SFI

På utbildningen i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också träna på att använda språket i vardags-, arbets-, samhällsliv och framtida studier. Efter avslutad kurs får du betyg.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildning passar dig som vill gå en utbildning som leder till en yrkestitel inom ett speciellt område. På vuxenutbildningen i Henån erbjuder vi yrkesutbildning inom handels- och ekonomi, hantverk samt vård och omsorg. Dessa tre yrkesutbildningar erbjuds även med yrkessvenska. Du kan även söka någon av yrkesutbildningarna som Färgelanda, Strömstad, Tanum och Uddevalla kommun erbjuder. Vi har ett samarbete med dessa fyra kommuner.

Prövning

Har du redan kunskaper som motsvarar en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen. En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne i grundläggande nivå eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.


Återställ
Hjälp oss bli bättre