Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Har du ett slambrunnslock
  Publicerat 2019-04-26
  Tunga brunnslock innebär en onödig belastning och risk för den som tömmer brunnar. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas av en person och...
 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
  Publicerat 2019-04-25
  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2019
  Publicerat 2019-04-24
  Priset delas i år ut för nionde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. Orusts stora Evert Taubepris...
 • Nyinvigning av Tvets förskola
  Publicerat 2019-04-12
  Nu har vi nyinvigt den renoverade förskolan i Tvet med ett race. Det var ett race på trehjuling med flak mellan kommundirektören, förskolech...
 • Heltidsarbete, en viktig fråga
  Publicerat 2019-04-09
  Vårt mål som arbetsgivare är att skapa goda arbetsvillkor och leverera en god kvalité på våra tjänster. Heltidsanställningar bidrar till att...
 • Inventering av kulturmiljöer
  Publicerat 2019-04-09
  Vi kommer uppdatera gällande kulturmiljöplan i samarbete med Bohusläns museum under 2019-2020.
 • Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan
  Publicerat 2019-04-05
  Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnomr...
 • Säckebäck 1:2
  Publicerat 2019-04-05
  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
 • Mollösund 5:398, Fattiggården
  Publicerat 2019-04-05
  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
 • Kungsviken 1:25
  Publicerat 2019-04-05
  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
 • Hällevik 1:174
  Publicerat 2019-04-05
  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
 • Hällevik 1:6
  Publicerat 2019-04-05
  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
 • Bön 1:8
  Publicerat 2019-04-05
  Planområdet är beläget söder och väster om Lundens industriområde och cirka 1,2 kilometer väster om Henåns skola.
 • Näringslivsrådets möte 2019-03-26
  Publicerat 2019-04-05
  Näringslivsrådet har haft sitt första möte för året. Det var också första mötet med nya kommunalrådet och oppositionsrådet.
 • Programsamråd Henåns centrum
  Publicerat 2019-04-03
  Henåns är vår centralort och och vackert belägen vid Koljöfjorden.
 • Svanesunds centrum
  Publicerat 2019-04-03
  Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. ...
Återställ
Hjälp oss bli bättre